Om oss

Till medlemmarna, publiken och våra sponsorer!
Tack för Ert stöd och Er uppmuntran !
Välkommen till våra kommande arrangemang
 
Har Du frågor kontakta Krister Lönn på tel. 070-7574715 
krister.lonn@hotmail.com

Väl mött i teatersalongen !

Krister Lönn                                  
ordförande
Säffle Teaterförening