Ambition

Det är styrelsens ambition att

öka biljettintäkterna genom aktiv bearbetning av enskilda besökare men också av företag i Säffle med omnejd.

marknadsföra föreställningarna i andra kommuner runt Säffle (Åmål, Bengtsfors, Mellerud, Grums, Arvika, Årjäng, Karlstad)

hitta föreställningar som lockar ungdom till teatern

samarbeta med skolan och att låta denna påverka repertoaren

samarbeta med andra kulturföreningar i Säffle

samarbeta med Åmåls Teaterförening och med Kulturförvaltningen i Säffle.

bringa annonskostnaderna till ett minimum

hitta finansiärer till verksamheten inom näringslivet och på regional nivå

med ideella insatser hjälpa till vid anordnandet av föreställningarna

ge skådespelare och andra medverkande en god service och ett gott bemötande